Bảo vệ tòa nhà cao ốc văn phòng

By
Updated: Tháng Chín 9, 2015

Bảo vệ tòa nhà cao ốc văn phòng

Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ tòa nhà, bảo vệ văn phòng, cao ốc khách sạn, với nhiều năm là công tác quản lý và điều hành công việc tại các tòa nhà văn phòng.

Công việc vận hành tòa nhà, khu đô thị đối với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp là hết sức cần thiết với nhu cầu hiện nay.Tai sao lại như vậy?

Với cá tòa nhà hiệt tại và tương lai việc trang bị các trang thiết bị hiện đại, nên cần có một đôi ngủ nhân viên bảo vệ chuyên nghiêp, đủ về chuyên môn nghiệp vụ mới vận hành một các có hiệu quả nhằm khai thác tốt các ưu cầu của chủ đầu tư và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khác hàng và các hộ dân.

Đối với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, khi tiếp quản vận hành một tòa nhà khu đô thị cần tập trung vào các công việc sau.

1. Nhiệm vụ

–          Đảm bảo tác phong theo quy định của Công ty bảo vệ và yêu cầu của ban quản lý tòa nhà,

–          Đảm bảo an ninh khu vực đảm nhiệm, phát hiện và ngăn chặn đối với

2.Đối với nhân viên vòng ngoài  hướng dẫn và điều phối phương tiện ra vào, đậu đổ theo đúng quy định của ban quản lý.

–          Hướng dẫn cho khách hàng ra vào hầm xe hoạc các khu vực cần làm việc, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các sự vụ việc phát sinh làm ảnh hường tới an toàn mục tiêu bảo vệ. khịp thời hỗ trợ các vị trí khác xử lý các vụ việc khi co yêu cầu.

–          Luôn đảm bảo thông tin liên lạc với các vị trí khác cùng phối hợp xử lý.

1.      Bảo vệ khu vực sảnh chính

–          Duy trì tác phong làm việc chuyên nghiệp, có thái độ làm việc niềm nở đối với khách hàng và các hộ dân.

–          Đăng ký tài sản mang vào sửa chữa đối với các  hộ dân và theo yêu cầu của ban quản lý, kiểm soát vận chuyển vật liệu xây dựng. các vật liệu đưa lên phải có sự đồng ý của ban quản lý tòa nhà mới được phép, yêu cầu vận chuyển bàng thang chuyên hàng.

–          Kiển soát tốt tình hình an ninh khu vực, phát hiện kịp thời các trường hợp khả nghi, những người dán tờ rơi làm ảnh hường tới mỹ quan của tòa nhà.

–          Kịp thời ngăn chặn các đối tượng có thể gây nguy hiểm cho mục tiêu bảo vệ, không được rời phạm vi khi chưa có yêu cầu của người quản lý.hoặc các trườn hợp bất khả kháng.

–          Nghiêm cấm người không có trách nhiệm vào khu vực bảo đảm an tòa tài sản trang bị thiết bị của mục tiêu, đảm bảo thông tin liên lạc, phôi kết hợp với các vị trí khác điều phối công việc.  

4. Bảo vệ khu vực tháng máy.

–          Hướng dẫn khách hàng vào khu vực thang máy. Đảm bảo an toàn khu vực quản lý, phát hiện kịp thời các sự vụ việc tại phạm vi, xử lý kịp thời các sự cố liên quan đến thang máy, như kẹt mất điện…

–          Nếu phát hiện thang máy có dấu hiệu khác thường phải báo cáo ngay cho quản lý, bảo trì khắc phục sửa chữa.

1.      Bảo vệ khu vực nhà xe, Hầm xe.

–          Hiện tại các tòa nhà cao ốc, khu đô thị thường sử dụng vế xe thông minh nên việc  lamkiểm tra kiểm soát phương tiện cần có sự hiểu biết, có thời gian đào tạo hướng dẫn cho nhân viên khu vực hầm xe, hướng dân xe và các phương tiện ra vào theo đúng quy định. Không cho xe đậu vào khu vực như họng nước PCCC. Lối thoát hiểm…

–          Phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố tại hầm xe, luôn để ý khu vực nhạy cảm như phòng kỷ thuật, khu vực máy phát, thang máy, tuần tra và sắp xếp các phương tiện, phát hiện kịp thời các dấu hiệu có thể gây nguy hiểm. xăng dầu từ các phương tiện của khách hàng. Khu vực thu vé xe cần năm rỏ vé ngày vé tháng thu phi và nộp lại cho ban quản lý tòa nhà.

–          Đối với Công tác bảo vệ tòa nhà nhân viên bảo vệ cần chú trong tới các công tác chuyên môn như:

–          Công tác phòng chống cháy nổhuấn luyện PCCC cho bảo vệ

–          Phương án sơ tán khân cấp

–          Phương án cứu hộ thang máy.

–          Giao tiếp ứng xữ đối với khách hàng và các hộ dân.

–          Điều phối các phương tiện ra vào đảm bảo an ninh.

–          Đảm bảo tốt các tài sản và an ninh xung quanh khu vực đảm nhiệm.

–          Thường xuyên tập huấn định kỳ theo ưu cầu của ban lãnh đạo công ty.

–          Họ giao ban và rút kinh nghiệm đối với công tác bảo vệ….huấn luyện thể lực cho bảo vệ tại mục tiêu

Với nhiều năm làm việc tại các tòa nhà, cao ốc, chúng tôi tin tưởng năng lực của mình hoàn thành tốt công việc mà khách hàng giao.

Quý khách có nhu cầu về lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp hảy gọi cho chúng tôi. Đễ được tư vấn một cách tốt nhất về công tác bảo vệ.

An Ninh Việt Nam sự lựa chọn tốt nhất cho bạn về công tác bảo vệ.

Công ty bảo vệ, Cong ty bao ve chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam tại Hà Nội

Comment Facebook