Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do Bộ Công an cấp

By
Updated: Tháng Bảy 29, 2015

Lớp huấn luyện Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do Bộ Công an cấp cho các Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp theo quy định hoặc cá nhân có nhu cầu để xin việc.bảo vệ chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam

Đối với Công ty dịch vụ bảo vệ có nhu cầu đào tạo cấp chứng chỉ nhân viên bảo vệ
Các Công ty dịch vụ bảo vệ khi có nhu cầu đào tạo, huấn luyện nhân viên bảo vệ phải liên hệ với cơ quan Công an, tổ chức được phép đào tạo, huấn luyện nhân viên bảo vệ để có kế hoạch đào tạo, huấn luyện bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan tổ chức được phép đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

Các Trường Công an nhân dân, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề và đã hoàn thiện các thủ tục đăng ký đào tạo nghề theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đăng ký hoạt động dạy nghề.

Trước khi khai giảng khóa đào tạo, doanh nghiệp được phép đào tạo phải có văn bản gửi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, trong đó nêu rõ thời gian bắt đầu, kết thúc khóa đào tạo (kèm theo danh sách học viên) để đề nghị tổ chức sát hạch và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho đối tượng do doanh nghiệp mình đào tạo; đối với Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an, phải báo cáo Giám đốc Công an cùng cấp

Nội dung, chương trình, thời gian đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ

Nội dung đào tạo phải biên soạn đáp ứng nhu cầu thực tế, trong đó phải có các nội dung: kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật; đạo đức, tác phong nghề nghiệp; kỹ năng, nghiệp vụ bảo vệ; các quy định về quản lý, sử dụng và kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ; các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cấp cứu người bị nạn,…

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP AN NINH VIỆT NAM

Công ty bảo vệ, Cong ty bao ve chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam tại Hà Nội

Comment Facebook