Điều kiện thành lập Công ty dịch vụ bảo vệ

By
Updated: Tháng Sáu 10, 2015

Theo quy định tại nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2018, điều kiện thành lập Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp được quy định như sauđiều kiện thành lập Công ty bảo vệ

Quy định điều kiện điều kiện thành lập Công ty bảo vệ được quy định tại nghị 52/2008/NĐ- và được Bộ Công an hướng dẫn tại thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) , ngày 14 tháng 7 năm 2009 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ và các quy định chức năng, quyền hạn,…
Cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có đủ các điều kiện sau đây:

  • Người đứng đầu doanh nghiệp, văn phòng, chi nhánh, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, các chức danh chủ chốt như Tổng giám đốc, Giám đốc, trưởng phòng,… phải có lý lịch rõ ràng, không thuộc diện cấm thành lập doanh nghiệp theo các văn bản pháp luật, người đang bị áp biện phát xử lý vi phạm hành chính và án phạt cải tạo, cấm đi khỏi nơi cư trú, án treo,… đồng thời phải trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.
  • Đối với tổ chức cá nhân trong nước vốn pháp định là là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).
  • Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có số vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 500.000 USD trở lên và thời gian hoạt động phải từ 5 năm trở lên
  • Đối với trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải ổn định ít nhất từ một năm trở lên

Các trường hợp không đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

  • Tại Điều 4 của nghị định số 52/2008/NĐ-CP quy định những trường hợp không đủ điều kiện thành lập Công ty dịch vụ bảo vệ: Người đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách hoặc bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
  • Người nghiện ma túy
  • Những người đã làm việc cho Công ty dịch vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề không làm quản lý hoặc giữ chức danh chủ chốt của Công ty bảo vệ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (điều 11)

Các điều kiện để thành lập Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp được quy định chi tiết tại nghị định số 52/2008/NĐ-CP và được BCA hướng dẫ thi hành, các bạn có thể tìm hiểu để hiểu chi tiết thêm, ngoài ra lưu ý các bạn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ không được kinh doanh các dịch vụ khác.

Ghi rõ nguồn Công ty bảo vệ tại Hà Nội khi phát hành lại nội dụng này

Công ty bảo vệ, Cong ty bao ve chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam tại Hà Nội

Comment Facebook