Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Bắc Giang

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Bắc Giang

  • Thực hiện Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ và huấn luyện bảo vệ, Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 52/2008/NĐ-CP thì chỉ những Công ty dịch vụ bảo vệ được Bộ Công an xác nhận đủ điều kiện kinh doanh bảo vệ và biên soạn giáo trình huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp được Bộ Công an thẩm định mới được tự huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp để sử dụngchứng chỉ bảo vệ chuyên nghiệp
  • Các Công ty bảo vệ không đủ điều kiện huấn luyện thì hợp đồng huấn luyện với các trường công an, công an các tỉnh hoặc các Công ty bảo vệ đủ điều kiện huấn luyện cho nhân viên bảo vệ của mình.
  • Học viên được đào tạo nghề bảo vệ chuyên nghiệp tại Công ty bảo vệ an ninh Việt Nam khi kết thúc khóa học sẻ do Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH – Bộ Công an tổ chức thi tốt nghiêp.
  • Giấy chứng nhận đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp tại Công ty bảo vệ an ninh Việt Nam được Bộ Công an cấp và có giá trị toàn quốc.
  • đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp
  • Thời gian cung cấp dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.
  • Đối với nhân viên bảo vệ được cấp chứng chỉ bảo vệ phải qua lớp đào tạo, do cán bộ công an đào tạo và cấp.
  • Hiện chúng tôi đã phối hợp với cán bộ công an trường cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp thành công khóa đào tạo cho nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.
  •  

Trả lời