Điều kiện và thủ tục thành lập công ty bảo vệ

Do nhu cầu thị trường với dịch vụ bảo vệ ngày một tăng cao. Dẫn tới sự hình thành và phát triển của rất nhiều công ty bảo vệ. Vậy thủ tục thành lập công ty bảo vệ cần những gì? Kinh doanh dịch vụ bảo vệ có gì khó? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời qua bài viết sau nhé.

Những điều cần biết để thành lập công ty bảo vệ

Quyền của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. Chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh. Chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh. Nghĩa vụ của doanh nghiệp. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư. Và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Theo quy định tại Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. (Ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư). Thì kinh doanh dịch vụ bảo vệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ, gồm: Dịch vụ bảo vệ con người, tài sản, mục tiêu. Và các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP. Quy định Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cụ thể: Điều 11. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

  1. Là doanh nghiệp.
  2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên. Và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này).

Căn cứ theo quy định trên. Thì doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Sau đó đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Hồ sơ bao gồm Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)

– Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này). Kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp. Hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này). Của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài. Phải có bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp. Chứng minh trình độ học vấn. Của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Đối với công ty bảo vệ chuyên nghiệp có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. Phải có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

Số điện thoại: 0966 68 62 61

Facebook: baovechuyennghiepvietnam

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời