Tag Archives: bảo vệ cho bảo tín tại cầu giấy

Triển khại công tác bảo vệ Bảo Tín Minh Châu

Được sự tin tưởng của ban lãnh đạo công ty Bảo Tín, Công ty dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nam Triển khại công tác bảo vệ Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội Được sự tin tưởng của ban giam đốc công ty Bao Tín Minh Châu nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác […]