Category Archives: Văn bản pháp luật

Công ty bảo vệ – Văn bản pháp luật liên quan đến quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp an ninh việt nam.

Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam blog chính thức của cty dịch vụ bảo vệ các loại hình mục tiêu bảo vệ như : công trường, nhà máy, tòa nhà, ngân hàng, tiệm vàng, bảo vệ sự kiện, áp tải tiền, hàng hóa với chi phí cạnh tranh nhất.

Cung cấp chứng chỉ bảo vệ chuyên nghiệp

Cung cấp chứng chỉ bảo vệ chuyên nghiệp, theo nghị định của 96 Của Thủ Tướng đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. trong đó có ngành kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Yêu cầu bắt buộc nhân viên khi đi làm việc phải có chứng chỉ nghiệp vụ […]

Triên khai bảo vệ điện lực tỉnh Bắc Giang

Ngày 1 tháng 8 năm 2016 Công ty dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nam tiến hành triển khai bảo vệ điện lực tỉnh Bắc Giang tại số 22 Nguyễn Khắc Nhu, Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.   Công ty Điện lực Bắc Giang là một đơn vị thành viên trực thuộc […]

Pháp Luật cơ bản đối với bảo vệ chuyên nghiệp

Pháp Luật cơ bản đối với bảo vệ chuyên nghiệp Đối vơi nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, cần nắm chắc các vấn đề liên qua đếp pháp luật, hiểu biết quyền lợi và nghĩa vụ là công dân của nước CHXHCNVN là nhiệm vụ bắt buộc đối với các nhân viên bảo vệ làm […]

Công tác bảo vệ chuyên nghiệp Bảo vệ hiện trường

Công tác bảo vệ chuyên nghiệp Bảo vệ hiện trường. à nhiệm vụ rất quang trong đối với các nhân viên bảo vệ làm việc tại các mụ tiêu, Bảo vệ hiện trường ngoài việc bảo vệ chứng cư một sự việc nào đó, cò là manh mối quan trọng khi có các sự cố sảy […]

Trách nhiệm PCCC đối với lực lượng bảo vệ

Trách nhiệm PCCC đối với lực lượng bảo vệ. Công tác đào tạo nhân viên bảo vệ khi được phân công mục tiêu làm việc. Trách nhiệm chung: (điều 5 luật PCCC) PCCC là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức , hộ gia đình và mỗi cá nhân trong toàn xã hội. trong […]

Công tác PCCC đối với bảo vệ chuyên nghiệp

Công tác PCCC đối với bảo vệ chuyên nghiệp.  Công tác PCCC đối với đơn vị dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng.  Đúc kết từ kinh nghiệm và hoạt động thực tiển, luật PCCC đã đề ra 4 nguyên tắc trong công tác PCCC là: Huy động sức […]

Công cụ hỗ trợ cho các đơn vị bảo vệ

Công cụ hỗ trợ cho các đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp được cấp nhưng gì? khi nhân viên bảo vệ tác nghiệp tại  các mụ tiêu bảo vệ. Đối với các Công ty bảo vệ chuyên nghiệp việc đảm bảo đồng phục trang thiết bị cần thiết đảm bảo tình chuyên nghiệp. trang thiết bị […]

Phòng cháy chữa cháy đối với bảo vệ chuyên nghiệp

Phòng cháy chữa cháy đối với bảo vệ chuyên nghiệp Tham khảo một số hình ảnh hướng dẫn phòng cháy chữa: Phòng cháy chữa cháy đối với bảo vệ chuyên nghiệp Khi truyền đạt kiến thức PCCC cách truyền đạt trực quan, sinh động và hết sức hóm hỉnh, giúp các thành viên tham gia tập […]