Tag Archives: bảo vệ rạp fim galaxy.

Triển khai bảo vệ tòa nhà Mipec Long Biên

Triển khai bảo vệ tòa nhà Mipec Long Biên, Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Việt Nam triên khai công tác bảo vệ tại các hệ thống rạp chiếu fim Galaxy tại Hà Nội. Triển khai công tác bảo vệ cho rạp fim Galaxy tại toàn nhà Mipec Long Biên, sau hơn 3 […]