Tag Archives: công tác phòng chống cháy nổ

Công tác PCCC nhiệm vụ trọng tâm đối với đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp

Nhiệm vụ phòng cháy chửa cháy nhiệm vụ quan trọng với công tác bảo vệ? Công tác phòng chống cháy nổ, công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ đặc biệt quan trong đối với các đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp trong tình hình hiện nay. Muốn là được điều đó các công […]