Tag Archives: đào tạo bảo vệ

Đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Công tác đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp Công ty Bảo Vệ  an ninh Việt Nam  giúp cho các  công ty  chuẩn hóa đội ngũ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp  theo quy định của pháp luật thông qua việc các đơn vị tổ chức cho nhân viên bảo vệ, tham gia các khóa đào tạo […]