Tag Archives: dịch vụ bảo vệ các cụm công nghiệp

Bảo vệ khu công nghiệp

Vơi yêu cầu của ban quản lý các khu công nghiệp, nhằm đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, đảm bảo tài sản chung cho các các công ty đóng trong địa bàn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp các khu chết xuất. Công ty dịch vụ bảo vệ an ninh Việt […]