Tag Archives: đồng phục dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Đồng phục của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Đồng phục của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, có quan trong đối với công ty bảo vệ chuyên nghiệp không? Những năm trước động phục bảo vệ của các công ty có thể nói là vồ vàn các kiểu đồng phụ. Xanh, đen, xám, rằn ri… nhưng sau khi nghị định 52 của thủ Tướng […]