Tag Archives: triển khai công tác bảo vệ tại Thái Nguyên

Triển khai công tác bảo vệ chuyên nghiệp ở Thái Nguyên

Triển khai công tác bảo vệ chuyên nghiệp ở Thái Nguyên. Địa chỉ Công ty:  Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ An Ninh Việt Nam. Triển khai mục tiêu bảo vệ Công ty Kevin tại Thái Nguyên. Xét đề nghị của Công ty Cổ phần […]