Nhiệm vụ của phòng nghiệp vụ công ty bảo vệ

Nhiệm vụ của phòng nghiệp vụ công ty bảo vệ

Chức năng nghiệm vụ của phòng nghiệp vụ trong công tác bảo vệ.Trong công ty  bảo vệ một bộ phận rất quan trọng vơi các bất kỳ đơn vị bảo vệ nào, có thể gọi là xương sống của công ty bảo vệ?.nghiệp vụ công ty bảo vệ

Về tất cả các phòng ban, như kế toan, nhân sự, kinh doanh…đều quan trong nhưng đặc biệt phòng nghiệp vụ đào tạo là phòng ban quan trong nhất. tại sao lại như vây?

Trách nhiệm của bộ phận này ra sao? Họ được đào tạo và hoạt động thế nào?

Trước tiên phải nói 95% cán bộ nghiệp vụ xuất thât từ các đơn vị quân đội, công an, thường là các cán bộ trong ban tác chiến của quân đôi nhân dân Việt Nam.

Họ có thâm niên công tác trong bộ phận tác chiến của quân đội, được nhà nước đào tạo chuyên môn sâu rộng, là những con người nhạy bén, có khả năng tư duy và quyết đoán trong công việc, có khả ngăng phán đoán tình huống chính xác. Có chuyên môn nghiệp vụ sâu rộng, được huấn luyện và đào tạo sát với tình hình thực tế khi tác nghiệp tại các đơn vị bảo vệ.đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Chức trách của bộ phận này thế nào?

1. chức trách của phòng nghiệp vụ, Tham m­ưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực nghiệp vu – đào tạo, huấn luyện, quản lý nhân viên bảo vệ. chuyên môn nghiệp vụ của từng nhân viên.

– Kiểm tra, kiểm soát và quản lý hoạt động nghiệp vụ của từng Tổ/ Đội bảo vệ mục tiêu, chất lương nhân viên đã được huấn luyện và phân bổ nhiệm vụ tại từng mục tiêu. Thuộc công ty đang ký kết với khách hàng.

– Quản lý, xây dựng hồ sơ, giáo án, cung ứng nguồn nhân lực nhân viên phù hợp những yêu cầu, đòi hỏi của Khách hàng.

– Đưa ra những nhận xét khách quan về chất lượng nhân viên, bảo đảm An toàn về hoạt động bảo đảm An ninh cho Khách hang.

– Là bộ phận tham mưu chủ yếu về hoạt động chất lượng Dịch vụ bảo vệ trước Giám đốc Công ty, là công tác trọng tâm đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên. Định hướng luân chuyển nhân viên phù hợp tính năng hoạt động của từng người để giao trách nhiệm và công việc cụ thể.

– Trưởng phòng Nghiệp vụ – Đào tạo là người quản lý, điều hành chung về hoạt động bảo đảm An ninh tại các mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm trước Giám đốc về việc tổ chức, thực hiện thanh tra nhiệm vụ An ninh và công tác quản lý của mình.

–  Định hướng huấn luyện, phát triển và mở rộng phạm vi cung ứng các loại hình  Dịch vụ bảo vệ.

– Lập sơ đồ phối hợp công tác An ninh trước, trong và sau khi triển khai nhiệm vụ bảo đảm An ninh chophương án triển khai, hạn chế tối đa về sự không hài lòng của Khách hàng.

– Xác định nguyên nhân, mức độ xử lý công việc của nhân viên, lập và thực hiện các hành động  khắc phục, phù hợp yêu cầu hoạt động của Công ty.

– Thực hiện việc điều tra xác định nguyên nhân việc gây thất thoát tài sản, mất an ninh tại mục tiêu, đề ra các phương pháp giải quyết ban đầu tham mưu Lãnh đạo Công ty.

Đào tạo và tái đào tạo cho nhân viên tại các mục tiêu bảo vệ, thực hiện họp giao ban với khách hàng nhằm nắm được các yêu cầu của khách hàng đưa ra phương án xữ lý, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ

Công ty bảo vệ được đánh giá cao có nhiều yếu tố, nhưng phòng nghiệp vụ là người có tiếng nói rất quan trong cho vấn đề này.Tái đào tạo tại mục tiêu bảo vệ

Công ty  TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nam tự hào là đơn vi cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp nhất, luôn được khách hàng đánh giá cao trong công tác chuyên môn.

Chúng tôi tự hào đã mang được niềm tín đấy đến với khách hàng.

Khi khách hàng có nhu cầu hảy gọi cho chúng tôi, phòng nghiệp vụ tư vấn cho quý khách phương án an ninh tốt nhất.

Trả lời