Triển khai bảo vệ chuyên nghiệp tại Nam Định

Triển khai bảo vệ chuyên nghiệp tại Nam Định.Với mong muốn mở rộng thị trường tại  các tỉnh miền bắc, công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp an ninh Việt Nam đã triển khai công tác bảo vệ tại Nam Định. Hiện nay nhu cầu cần đến công tác bảo vệ cho nhà máy, […]

Continue Reading