Tag Archives: bảo vệ mục tiêu trọng điểm

Canh gác và yêu cầu của nhân viên bảo vệ

Canh gác và yêu cầu của nhân viên bảo vệ Canh gác là gì? Mục đích và yêu cầu canh gác đối với nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Theo như từ ngữ trong công tác chuyên môn, canh gác là trông coi giữ, bảo vệ, phòng bất trắc. như vậy, canh gác của nhân viên […]