Tag Archives: bảo vệ mục tiêu cố định

Canh gác và yêu cầu của nhân viên bảo vệ

Canh gác và yêu cầu của nhân viên bảo vệ Canh gác là gì? Mục đích và yêu cầu canh gác đối với nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Theo như từ ngữ trong công tác chuyên môn, canh gác là trông coi giữ, bảo vệ, phòng bất trắc. như vậy, canh gác của nhân viên […]

Bảo vệ nhà máy đối với các đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp

Bảo vệ nhà máy đối với các đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp Bảo vệ chuyên nghiệp cho các khu công nghiệp đặc điểm tình hình nhà máy và những việc liên quan đế công tác an ninh khi tiến hành công tác bảo vệ.(mục tiêu cố định) Tính chất mục tiêu: mục tiêu nhà […]