Bảo vệ nhà máy là thế mạnh của công ty chúng tôi

Bảo vệ nhà máy là thế mạnh của công  ty chúng tôi Hiện nay với xu hướng phát triển công nghiệp của cả nước, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cụm công nghiệp đều hướng đến sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp chiếm tới 90 – 95 % các đơn vị […]

Continue Reading