Tag Archives: triển khai bảo vệ mục tiêu

Triển khai bảo vệ Cáp Kevin Việt Nam

Triển khai bảo vệ Cáp Kevin Việt Nam Công ty dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nam triển khai bảo vệ tại công ty Cáp điện Lực Kevin Việt Nam số 116 Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội Thành lập ngày 20 tháng 6 năm 1997 với tên gọi công ty DAVICO là […]