Tag Archives: triển khai bảo vệ tại bắc Giang

Bảo vệ Công ty lưới điện cao thế miền bắc

Bảo vệ Công ty lưới điện cao thế miền bắc tại khu công ngh iệp Văn Trung – Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang. Sau thời gian làm việc và đàm phán hợp đồng, phổ biến nhiệm vụ của nhân viên, phương án bảo vệ, các tình huống giả định và các phương án xữ lý, […]

Triển khai bảo vệ cho công ty Nhật Bản

Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp an ninh Việt Nam triển khai bảo vệ cho công ty Nhật Bản với uy tín của mình đã và đang chinh phục các nhà đầu tư các nhà máy tại Việt Nam bằng chất lượng  dịch vụ bảo vệ tốt nhất. Tiếp nối thành công tại các […]