BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP CHO CÁC DỰ ÁN  CÔNG TRƯỜNG LỚN

BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP CHO CÁC DỰ ÁN  CÔNG TRƯỜNG LỚN. Làm dịch vụ bảo vệ Công Trường điều quan trọng nhất là giữ vững ổn định về an ninh trật tự. Duy trì nghiêm túc các nội quy trật tự của Chủ đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa tài sản để không […]

Continue Reading

Bảo vệ Công ty lưới điện cao thế miền bắc

Bảo vệ Công ty lưới điện cao thế miền bắc tại khu công ngh iệp Văn Trung – Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang. Sau thời gian làm việc và đàm phán hợp đồng, phổ biến nhiệm vụ của nhân viên, phương án bảo vệ, các tình huống giả định và các phương án xữ lý, […]

Continue Reading

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Bắc Giang

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Bắc Giang Thực hiện Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ và huấn luyện bảo vệ, Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công an hướng dẫn thi […]

Continue Reading

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Bắc Giang

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Bắc Giang Hiên nay công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp an ninh Việt Nam đang cung cấp dịch vụ tại tất cả các tinh thành trên toàn Lãnh Thổ Việt Nam. Với đội ngủ nhân sự được tuyển chọn và đào tạo chuyên nghiệp, công ty […]

Continue Reading