Tag Archives: triển khai bảo vệ tại Xuân Trường Nam Định

Công ty bảo vệ triển khai tại Nam Định

Công ty bảo vệ  triển khai tại Nam Định Ngày 18 tháng 12 năm 2015 công ty bảo vệ chuyên nghiệp an ninh Việt Nam triển khai công tác bảo vệ tại Xuân Trường Nam Định. Tỉnh Nam Định đánh giá, Dự án Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao là dự án trọng điểm […]