Tag Archives: triển khai công tác bảo vệ tại Nam Định

Triển khai bảo vệ mục tiêu Nam Định

Triển khai bảo vệ mục tiêu Nam Định năm 2016 Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp an ninh Việt Nam Triển khai bảo vệ mục tiêu nông sản tại Nam Định. Hôm nay ngày 19 tháng 2 năm 2016 được sự tin tưởng của ban lãnh đạo tập đoàn Vingroup -VinEco đúng 09h ngày […]

Công ty bảo vệ triển khai tại Nam Định

Công ty bảo vệ  triển khai tại Nam Định Ngày 18 tháng 12 năm 2015 công ty bảo vệ chuyên nghiệp an ninh Việt Nam triển khai công tác bảo vệ tại Xuân Trường Nam Định. Tỉnh Nam Định đánh giá, Dự án Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao là dự án trọng điểm […]