Bảo vệ hiện trường và công tác bảo vệ

Bảo vệ hiện trường và công tác bảo vệ  Bảo vệ hiện trường đối với công tác bảo vệ chuyên nghiệp là việc làm bắt buộc không thể thiếu được đối với nhân viên bảo vệ làm việc tại các mục tiêu bảo vê.

Bảo vệ hiện trường và công tác bảo vệ

  1. Khái Niệm:

Định nghĩa: Hiện trường là nơi xảy ra sự việc. đây là định nghĩa chung vì không chỉ rõ thời gian sự việc xảy ra mà đó là sự viêc gì nhưng chỉ rõ hiện trường là nơi tức là một không gian nào đó đã xảy ra vụ việc mà người ta đang nói tới. người ta có thể hinh dung hoặc nói tới ba dạng thời gian xảy ra sự việc gắn liền với một không gian cụ thể nào nào đó: nơi đó đã xảy ra sự việc, nơi sẽ xảy ra sự việc và nơi đang xảy ra sự việc.

Trong khoa học luật hình sự, hiện trường được định nghĩa như sau: hiện trường là nơi sảy ra sự việc mang tính hình sự cần được quan tâm để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ nguyên nhân quá trình diễn biến của sự việc đó.

2. Phân Loại Hiện Trường.

Căn cứ vào loại vụ việc mang tính hình sự người ta chia hiện trường thành những loại sau đây.

Hiện trường có người chết.

Hiện trường vụ trộm cắp.

Hiện Trường cháy nổ.

Hiện trường sự cố kỷ thuật, hư hỏng máy móc.

Hiện trường vụ cướp

Hiện trường tai nan giao thông

vv…

Bảo vệ hiện trường và công tác bảo vệ, Cách chia trên chỉ là tương đối vì có những hiện trường trong đó xảy ra vụ việc hình sự phức tạp ví dụ. hiện trường có vụ giết – cướp, hiện trường vụ giết người nhưng thực chất là vụ hiếp dâm (lúc đầu hiếp dâm nhưng vì người bị hại chống trả quyết liệt nên đã bị giết để kẻ phạm tội dễ bề đạt mục đích).

  • Căn cứ vào sự nguyên vẹn của hiện trường  có thể chia làm hai loại:

+ Hiện trường nguyên vẹn

+ Hiện trường bị xáo trộn.

  •  Căn cứ vào nơi xảy ra sự việc có thể chi làm ba loại hiện trường.

 + Hiện trường trong nhà

+ Hiện trường ngoài trời

+ Hiện trường trong nhà và ngoài trời.

Bảo vệ hiện trường và công tác bảo vệ đối với công tác bảo vệ, ngoài ra trong thực tế còn có hiện trương giả, đó là nơi thủ phạm cố ý sắp đặt tạo lập dấu vết để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan điều tra nhằm che giấu hành vi phạm tội.

3. bảo vệ hiện trường.

3.1  Ý nghĩa Mục Đích Của Bảo Vệ Hiện Trường.

Bảo vệ hiện trường và công tác bảo vệ hiện trường

Trong quá trình hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp, nhân viên bảo vệ cần phải co trách nhiệm bảo vệ hiện trường khi có vụ việc xảy ra như trộn cắp ẩu đã cháy nổ v…v mục đích của bảo vệ hiện trường là đảm bảo hiện trường không bị tác động không bị tác động của một quá trình nào khác làm thay đỗi, xáo trộn dấu vết vật chứng. nếu hiện trường được bảo vệ tốt nguyên vẹn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khám nghiệm hiện trường làm cơ cho việc điều tra bản chất của sự việc.

Hết tập 1.

Trả lời