Những kiến thức về sơ cứu thương trong hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp

Những kiến thức về sơ cứu thương trong hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp

 1. Cứu thương.
 1. Thế nào là tai nạn?

Theo tổ chức ý tế thế giới thì tại nạn là một sự kiện không định trước gây ra tổn thương có thể nhận thấy được.

sơ cứu thương trong công tác bảo vệ

 1. Thế nào là sơ cứu thương (sơ cấp cứu)?

Sơ cấp cứu là những động tác động trợ giúp hoặc cứu chữa đầu tiên cho người bị tai nạn, bị thương hoặc bệnh đột ngột trước khi chuyển họ tới cơ sở y tế.

Cứu thương là săn sóc nạn nhân biết làm đúng cách những động tác.

Cứu thương tuy có tính chất tạm thời nhưng lại rất quan trọng, vi tương lai cả nạn nhân sẽ tùy thuộc vào giá trị của công việc sơ cứu và việc di chuyên nạn nhân đúng cách đên bệnh viện.

Vai tro của ngườ sơ cứu thương là khẩn cứu. tuy nhiên người cứu thương cần biết cách săn sóc bệnh nhân và cũng cần biết cách về vệ sinh đễ phòng ngừa bệnh tật.

Sơ cứu thương là nhiệm vụ quan trong đôi với công tác bảo vệ chuyên nghiệp trong tình hình mới. để làm tròn sứ mệnh nhân đạo này. Nhân viên bảo vệ không những  thuần thục về cách sơ cứu thương cho nan nhân mà cần phải có tinh thần phục vụ người bị nạn.

Cần thận khiêm nhường cứu người thường sẽ  làm nên những lợi ích lớn lao.

 1. Mục đích của cứu thương.
 • Bảo toàn tính mạng cho nạn nhân hoặc bện nhân
 • Bảo vệ để các vết thương hoặc bệnh nhân không nặng them.
 • Tạo điều kiện cho nạn nhân hồi phục.
 1. Hành động của một ngườ cứu thương trước một tai nạn.
 • Có nhiều nguyên tắc tổng quát cần áp dụng khi gặp tai nạn, chúng tà lần lượt khảo sát hai trường hợp sau:
 • Trường hợp có một nạn nhân.
 • Trường hợp có nhiều nạn nhân.
  • Trường hợp có một nạn nhân
 • Điều không nên làm: di chuyển, xê dịch nạn nhân khi chưa xác định nạn nhân thương tích ở đâu khiến nạn nhâ có thể nặng hơn.
 • Điều nên làm: người cứu thương biết thực hành đúng cách như:
 • Nới rộng đám đông.
 • Khám nghiệm nạn nhân.
 • Khẩn cứu.
 • Thông báo đến cơ quan sở y tế nơi gần nhất.
 • Di chuyên nạn nhân đến sở y tế nơi gần nhất.
 • huấn luyện sơ cứu thương cho bảo vệ chuyên nghiêpk

= Phần 1=

Trả lời