Tag Archives: bảo vệ dự án nông nghiệp lớn nhất việt nám

Triển khai mục tiêu bảo vệ mới Vingruop tại Đông Triều – Quảng Ninh

Triển khai mục tiêu bảo vệ mới Công ty TNHH đầu tư sản xuất nông nghiệp VinEco thuộc tập đoàn Vingruop dự án lớn nhất Việt Nam về Nông sản tại Quảng Ninh Công ty dịch vụ An Ninh Việt Nam tiếp quản CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VINECO  tại Quảng Ninh […]