Triển khai công tác bảo vệ tại Hải Phòng

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp an ninh Việt Nam Triển khai công tác bảo vệ tại Hải Phòng, Hệ thống rạp chiếu phim Galaxy. Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp an ninh Việt Nam tiếp tục phát huy đà phát triển, ngày 1/5 năm 2018 tiếp tục triển khai công tác bảo […]

Continue Reading

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Hải Phòng

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Hải Phòng Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Điều kiện địa lý tự nhiên Vị trí địa lý Hải Phòng là thành phố ven biển, nằm phía Đông miền duyên hải Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội 102 […]

Continue Reading