Tag Archives: Triển khai công tác bảo vệ tại khu công nghiệp Yên Thọ Bắc Ninh. bảo vệ tại khu Yên Thọ Bắc Ninh.

Triển khai công tác bảo vệ Công ty CP ĐT và Phát triển Công nghệ Sakan Việt Nam

Triển khai công tác bảo vệ Công ty CP ĐT và Phát triển Công nghệ Sakan Việt Nam Hôm nay 15 tháng 12 năm 2015 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp an ninh Việt Nam triển khai công tác bảo vệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công ty […]