Tầm nhìn chiến lược và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn chiến lược và giá trị cốt lõi

Thông qua việc xây dựng  đất nước và bảo vệ Tổ Quốc, đảm bảo an ninh trật tự chung của xã hội, với sự hội nhập mạnh  toàn xã hội, đất nước ngày càng thay da đổi thịt, các cao ốc, các khu đô thị ngày càng hiện đại, đáp ứng mong ước của nhiều thế hệ cha ông,  đất nước ngày càng phát  triển và thịnh vượng, hiện đại, xứng tầm quốc gia và quốc tế, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp an ninh Việt Nam nỗ lực với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình vào viêc đảm bảo an ninh trật tự chung của xã hội, sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Có được thành công như hôm nay là nhờ chiến lược xây dựng thương hiệu khoa học, hiệu quả, dựa trên các giá trị cốt lõi – những trụ cột phát triển của thương hiệu của công ty bảo vệ chuyên nghiệp an ninh Việt Nam.

  • Luôn đề cao trí tuệ và sáng tạo, coi trí tuệ là tài sản và dùng sáng tạo để: Tối ưu hóa – Đơn giản hóa – Khác biệt hóa. Tôn trọng những ý tưởng sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng thời nêu cao tinh thần: Chủ động trong công tác đào tạo nhân sự, có sáng kiến quản lý khoa học, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng thời điểm, thay đổi công tác quản lý điều hành vận hành, trước khi phải thay đổi.
  • Bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của mình, coi chữ Tín như một giá trị đạo đức. Luôn nỗ lực hết mình đảm bảo đúng cam kết và làm tốt hơn những gì đã cam kết. đối với khách hàng, luôn đề cao công tác đảm bảo an toàn mục tiêu bảo vệ là nhiệm vụ trong tâm, mang đến cho khách hàng sự tâm đối với nhà cung cấp dịch vụ an ninh.
  • Lấy sự đồng thuận, dân chủ làm chuẩn mực tạo dựng nền tảng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể. Cam kết đồng hành cùng khách hàng, đối tác với tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi.
  • Đặt khách hàng là trọng tâm phục vụ bằng cả trái tim, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự thành công của công ty. Đề cao thượng tôn luật pháp, coi trọng đạo đức kinh doanh bằng sự thiện chí, tình nhân ái và tính nhân văn. Đôi với nghề nghiệp cần phải có sự thực minh bạch khi giải quyết các vấn đề lien quan tới công tác bảo vệ an ninh, tài sản cho khách hàng.
  • “Lửa thử vàng – gian nan thử sức”, Kiên trì và nỗ lực theo đuổi mục tiêu đề ra. Hiểu rõ giá trị của sự phối hợp giữa: Tầm nhìn dài hạn – Tận dụng thời cơ – Linh hoạt triển khai – Phát huy tốc độ. vượt qua khó khăn áp lực công việc, áp lực cuộc sống, thời tiết, quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ khách hàng yêu cầu.
  • bảo vệ chuyên nghiệp

Đối với công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp an ninh Việt Nam không có thước đo thành công nào bằng sự  hài lòng của khách hàng.

 

Trả lời